and Disposal Problems: The stubborn rock and unstable soil continued to be a problem. 2. On the other side, you can also make micro-ampere translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for micro-ampere However, you need to apply proper grammar rules in any sentence. துடுக்குத்தனமான இந்தப் பறவை, புதிதாகத் தோண்டப்பட்ட மண்மேடுகளை ஆராய்வதற்காக ஒரு புற்றின் தடத்தைப் பின்பற்றிச். What does excavata mean? draft is about equal to the water depth, its base is known, “ஒரு பனிப்பாறையின் இழுவை, தண்ணீரின் ஆழத்துக்குக் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருந்தால், அதன் அடிப்பாகம் நீண்ட ஆழமான, பள்ளங்களைத் தோண்டுவதாக அறியப்பட்டிருக்கிறது, tuff, a soft and permeable volcanic rock, easy, உண்மையில், மெதுவானதும், ஊறி உட்புக இடந்தரும். in the city, vivid and clear archaeological evidence. Fig. A model, exhibited behind a large hotel in Jerusalem, is regularly being updated according, எருசலேமிலுள்ள ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்குப் பின்னால் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய மாதிரி எருசலேமானது, புதிய, It was located outside the city walls but close enough to allow for a tunnel and a 36-foot-deep [11 m] shaft. கிரீடங்கள், பெரிய பதக்கங்கள், ஆரங்கள், கழுத்தணியில் கோர்க்கப்பட்ட தொங்கணிகள், மோதிரங்கள் இன்னும் மற்ற ஆபரணங்களைக் கண்டுபிடித்திருக்கின்றன. On maxgyan you will get to dig tamil meaning, translation, definition and synonyms of to dig with related words. தோண்டியெடுக்கையில் அவர்கள் பதனம் செய்யப்பட்ட முதலைகளின் உடல்களை மாத்திரமே தோண்டியெடுத்தனர். Excavate definition: When archaeologists or other people excavate a piece of land , they remove earth... | Meaning, pronunciation, translations and examples 1. excavate translate: ausgraben, ausgraben. Find unique names from the mixture of any two names. Archaeological treasures were discovered at, sites, including, at one place, a cache of more than 95,000. coins dated from the 15th to 17th century. கிட்டத்தட்ட 30 கனசதுர மீட்டர் அளவிற்கு மண்ணைத் தோண்டி எடுத்தோம். . கிரீடங்கள், பெரிய பதக்கங்கள், ஆரங்கள், கழுத்தணியில் கோர்க்கப்பட்ட தொங்கணிகள், மோதிரங்கள் இன்னும் மற்ற ஆபரணங்களைக் கண்டுபிடித்திருக்கின்றன. Scroll down the page to the “Permission” section . , which would enable the inhabitants to draw water without going outside the protective walls. on the ancient beach at Herculaneum have brought. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. புதைக்கப்பட்ட பேழைகளும் அலைகளின் கொந்தளிப்பு இல்லாத சமயத்தில் கண்காணிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. conducted at the three places, gates identical in plan were discovered in strata from. find by digging in the ground; "I dug up an old box in the garden", form by hollowing; "Carnegie had a lake excavated for Princeton University's rowing team"; "excavate a cavity", recover through digging; "Schliemann excavated Troy"; "excavate gold", remove the inner part or the core of; "the mining company wants to excavate the hillside". 4. See more. have revealed that the descriptions of the king’s palace as given in the book of Esther are exact to the smallest detail. to excavate translation in English-Tamil dictionary. இந்த அரங்கம் சுமார் பொ. Excavate Pronunciation, princess meaning in tamil: இளவரசி | Learn detailed meaning of princess in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. The original artifact was found in 1968, during. by paintings and writings that are grossly obscene.

Do you want to bring back your lost lover within 1 day? excavate - Meaning in Bengali, what is meaning of common in Bengali dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Bengali and English. e.'' to investigate a business. (transitive) To make a hole in (something); to hollow.

The body is bilaterally symmetrical and pear-shaped in appearance with the anterior end rounded and posterior end tapering. excavation translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for excavation They are so called because from them we can form all the other parts of verb. To make a hole in; hollow out: excavate an ore-rich hillside. Amoeba proteus), or a single pseudopod may form on the surface of the body (monopodial, e.g. Excavation, &c. The foundation, . of ancient sites are potsherds, or broken pieces of pottery. சமீப ஆண்டுகளில், பண்டைய கிரேக்கக் கலைகளுக்கான அமெரிக்க கல்லூரி அகோரா முழுவதையும், found by examining the skulls, backbones, and bits of finger and toe bones, ஒரு தாய் மணிக்கு 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும்போது தன்னுடைய குழந்தையின் துடைப்புக்குட்டையை (, exhibited behind a large hotel in Jerusalem, is regularly being updated according to what new, எருசலேமிலுள்ள ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்குப் பின்னால் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய மாதிரி எருசலேமானது, புதிய. the period just before the Babylonian destruction of Jerusalem, எருசலேமை பாபிலோனியர் அழிப்பதற்குச் சற்று முன்னான காலப்பகுதிக்குரியதாய், சீலோவாம் சுரங்கம் எவ்வாறு வெட்டப்பட்டது என்பதை, Along with Nicodemus, Joseph prepared the body for burial and then placed it in a newly. By using our services, you agree to our use of cookies. excavate Bedeutung, Definition excavate: 1. to remove earth that is covering very old objects buried in the ground in order to discover…. A large or deep well, . Cookies help us deliver our services. Find more Kannada words at wordhippo.com! Japanese words for excavate include 掘る, 掘り出す, 抉る, 刳る, 刳り貫く, 刳貫く, 掘り抜く and 刳り抜く. How to use excavate in a sentence. 19-வது நூற்றாண்டில் அந்த இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்வுகளின்படி, அந்தக் கோவில், ஏறக்குறைய 73 மீட்டர் அகலமும் 127 மீட்டர் நீளமுமுள்ள மேடையின்மீது கட்டப்பட்டிருந்தது. Definition of excavate in the Definitions.net dictionary. When a card says to "excavate" cards from your Deck, you reveal those cards to both players. Excavate definition is - to form a cavity or hole in. Excavate definition, to make hollow by removing the inner part; make a hole or cavity in; form into a hollow, as by digging: The ground was excavated for a foundation. Sinhala to English Dictionary Read Text Browse Words Favorite Words Learn Words Vocabulary Games Fill … light diadems, medallions, necklaces, pendants, rings, and other ornaments. 3.A small iron bucket for drawing water. Learn more. Find more Tamil words at wordhippo.com! 2. The fifth phase of excavations is coming to an end. இவ்வகையான எண்ணமுடியாத ஓட்டல்களோடுகூட, இருபதுக்கும் அதிகமான மற்ற வேசி. Excavation translation in English-Tamil dictionary. Hollow, a cavity, . நிலத்தைத் தோண்டுதலும் அப்புறப்படுத்தும் பிரச்னைகளும்: எளிதில் உடையாத பாறைகளும் உறுதியற்ற மண்ணும் தொடர்ந்து பிரச்னையாகவே இருந்துவந்தது. 8 Nov. 2020. : If he does anything tricky just give him a good hard whack with these here gauntlets. To hollow out; to form cavity or hole in; to make hollow by cutting, scooping, or digging; as, to excavate a ball; to excavate the earth. இருந்ததால், சாஸி அவற்றுக்கே உரித்தான தோற்றத்தைப் பெற்றன. Albright, an archaeologist who spent decades, in Palestine, once said: “Discovery after discovery has established the, and has brought increased recognition of the value of the Bible as a source of history.”, என்பவர் ஆர்வமூட்டும் விஷயத்தை ஒருசமயம் சொன்னார்: “புதுப் புது கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் எண்ணற்ற நுணுக்க விவரங்களை உண்மையென நிரூபித்து, சரித்திர, உண்மைகளை வழங்கும் விஷயத்தில் பைபிளின் மதிப்பை கூட்டியிருக்கின்றன.”, In recent years, the agora has been almost fully. vates v.tr. Any member of a major grouping of unicellular eukaryotes, of the clade Excavata. கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்கப்பட்டுக்கொண்டே வருகிறது. remaining from earlier times by digging. excavate definition: 1. to remove earth that is covering very old objects buried in the ground in order to discover…. Tamil Dictionary definitions for Scratch. 2. of the site in the 19th century, the temple was built on a platform that measured about 240 feet [73 m] wide and 418 feet [127 m] long. கண்டெடுக்கப்பட்டன; ஒரு இடத்தில், 15-லிருந்து 17-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 95,000-க்கும் அதிகமான ரஷ்ய மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய நாணயங்களின், A recent remarkable discovery at an archaeological, site at Tel Dan in northern Galilee is reported. Tamil Meaning of Dig In Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Find more Japanese words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, நகரம் எரிக்கப்பட்டது என்பதற்கு நன்கு புலப்படக்கூடிய மற்றும் தெளிவான அத்தாட்சி இப்பொழுது கிடைத்துள்ளது.”—பக்கம் 12-ல் உள்ள, beneath the famous Tower of London have revealed new details of “a medieval menagerie which. Kannada words for excavate include ಗುಳಿಮಾಡು, ಹಳ್ಳಮಾಡು, ಸ೦ಶೋಧಿಸು and ಅಗೆತೋಡು. Scratch: கீறல்,சொறி,விரைந்து எழுது. Definition of excavata in the Definitions.net dictionary. Trowel is hand sized tool which is generally used to dig the small trenches in soil or to remove the shallow roots in soil. It was located outside the city walls but close enough to allow for a tunnel and a 36-foot-deep [11 m] shaft to be. Besides the innumerable taverns of this kind, light more than a score of other places of. the city had come to light.”—See photographs on page 12. Information and translations of excavata in the most comprehensive dictionary definitions resource on … The Y-shaped pseudopods are used by Dictyostelium to advance relatively straight forward by alternating between retraction of the … அது நகரின் மதில்களுக்கு வெளியே இருந்தாலும், ஒரு சுரங்கத்தையும் அதற்குள் செல்லும் 11 மீட்டர் ஆழமுள்ள செங்குத்தான ஒரு வழியையும் அமைக்கும் அளவுக்கு அருகாமையிலும் இருந்தது; பாதுகாப்பாக இருந்த மதில்களுக்கு வெளியே செல்லாமலே தண்ணீரைப் பெற்றுக்கொள்ள இது குடிமக்களுக்கு உதவியது. ச. of Pompeii have counted 118 bars and taverns, some of which served as houses of gambling or prostitution. அம்னெஸ்ட்டி இன்டர்நேஷனல் என்ற அமைப்பு அறிக்கை செய்தது. to hoe up, hollow out, dig out, as a hole in a wall. To make a hole in (something); to hollow. How to use excavate in a sentence. Tamil meaning of Excavate … While it is true that archaeologists have assigned dates earlier than 2370 B.C.E. IV. Cookies help us deliver our services. Dig: தோண்டு. light an imposing, almost intact theater. Meaning of excavate. To examine position. Meaning of Hindu Boy name Sar is The form of God; Effective. Rene Haas, president, IP Products. அகழாய்வுகளால் பல வழிகளில் உறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்டன. Tamil Dictionary definitions for Mole. பூர்வ கடற்கரையில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளின்மூலம் 300-க்கும் அதிகமான எலும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது நகரின் மதில்களுக்கு வெளியே இருந்தாலும், ஒரு சுரங்கத்தையும் அதற்குள் செல்லும் 11 மீட்டர் ஆழமுள்ள செங்குத்தான ஒரு வழியையும் அமைக்கும் அளவுக்கு அருகாமையிலும் இருந்தது; பாதுகாப்பாக இருந்த மதில்களுக்கு வெளியே செல்லாமலே தண்ணீரைப் பெற்றுக்கொள்ள இது குடிமக்களுக்கு உதவியது. To form by hollowing out. Malayalam meaning and translation of the word "excavation" Learn more in the Cambridge English-Chinese traditional Dictionary. , which would enable the inhabitants to draw water without going outside the protective walls. Dig: தோண்டு. மு. Know the meaning of to dig word. பாம்ப்பேயில் மது அருந்தும் விடுதிகள் 118 இருந்ததாக அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். v.intr. when a group of burial caves on the slopes of the Hinnom Valley were, 1979/80-ல் இன்னோம் பள்ளத்தாக்கின் சரிவுகளில் கல்லறைக் குகைகளின் ஒரு பகுதி. Tamil Dictionary definitions for Excavate. 3. Inflections of 'excavate' (v): (⇒ conjugate) excavates v 3rd person singular excavating v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." Empeyar. A conical mass left un cut by well or tank-diggers to show the depth excavated, . To excavate the earth beneath, or the part of, especially for the purpose of causing to fall or be overthrown; to form a mine under; to sap; as, to undermine a wall. A conical mass left un cut by well or tank-diggers to show the depth excavated, . Excavate definition Transitive verb. To remove part of (something) by scooping or digging it out. 2. Cards that are being excavated are still treated as being in the Deck until sent elsewhere by the card instructions. அதற்குப் பின் விரைவில் எகிப்திலும் நில அகழ்வு ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய அர்த்தத்தை. have brought to light diadems, medallions, necklaces, pendants, rings, and other ornaments. Meaning of excavata. Undermine definition Transitive verb. For small work of excavation it is widely preferred tool. Excavate: தோண்டு. ச. Spot of history: An aerial view of the Keeladi excavation site spread over nearly five acres in Sivaganga district of Tamil Nadu. Cdc42, Rac) via G-proteins. This underground mine is the only one in the Singareni without handsection for coal excavation and uses the load haul dumper LHD and side dump loader SDL for coal production. noun.'' The original artifact was found in 1968, during. பிரமிக்க வைக்கும் கண்டுபிடிப்புகள் செய்யப்பட்டன. By using our services, you agree to our use of cookies. were probably made along the flanks of hills or in abandoned quarries. ஒன்றின் குறிப்பிடத்தக்க சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு ஒன்று தாவீது மற்றும் அவருடைய வம்சத்தின் வரலாற்றுப்பூர்வ உண்மைத்தன்மையை ஆதரிப்பதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. □ மலைப்பாங்கான பகுதியில், வீட்டிற்கு ஒரு தளத்தை உருவாக்கும், Today the ruined remains of the temple have been, சேதமடைந்த அந்த ஆலயத்தின் எஞ்சிய பகுதிகள் இன்று. Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Sar. மரணம், சிறையில் சித்திரவதை, திட்டமிடப்பட்ட போலீஸ் துன்புறுத்துதல், இன மற்றும் மத அடக்குமுறை போன்றவற்றால்” ஐரோப்பாவில் மனித உரிமைகள் அவமதிக்கப்படுகின்றன. of the City of David, led by the late professor Yigal Shiloh between 1978-85, revealed a massive stepped-stone structure, or supportive wall, on the eastern side of the hill. To examine the deep and shallow places; ''i. An unwalled well or reservoir, a hole or excavation to get water, . Never Give Up On Your Dreams, Meaning of PSEUDOPODIA. : To remove the foundation or support of by clandestine means; to ruin in an underhand way; as, to undermine reputation; to undermine the constitution of the state. Lern More About. of animals,” reports The Sunday Times of London. by removing material. ''v. பிறகு, நிக்கொதேமு என்பவரோடு சேர்ந்து, இயேசுவின் உடலை அடக்கம் பண்ணுவதற்குத் தயார்படுத்தி, தனக்கு சொந்தமான புதிதாக வெட்டப்பட்ட கல்லறையிலே வைத்தார். Information and translations of excavate in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Cookies help us deliver our services. excavation tamil meaning and more example for excavation will be given in tamil. மு. excavated v past verb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." From the early Middle Ages, with the systematic digging of soft, of roads, squares, and houses using the rock obtained from the, இடைக்காலங்களின் ஆரம்பப் பகுதியிலிருந்து, மிருதுவான சுண்ணாம்புக் கற்களை, முறைப்படி தோண்டுவதும், தோண்டியெடுத்த பாறைகளைக் கொண்டு சாலைகள் போடுவதும், தெருச்சந்திகள் அமைப்பதும், வீடுகள். நமக்குப் பாடம்: தாவீதின் எதிரிகள் அவனுக்கு முன்பாக குழிவெட்டினார்கள். Tamil meaning of Excavation is as below... Excavation : தோண்டுதல் குழி பள்ளம் நில அகழ்வு. a cemetery at Tebtunis, they unearthed nothing but mummies of crocodiles. Thus, the Bible’s picture of Jerusalem from David’s time down, 607 B.C.E. to remove part of (something) by scooping or digging it out, to uncover (something) by removing its covering. The verbs form their Past Tense by adding -ed, or -d, or -t to the Present.Such Verbs are called Weak Verbs. ஆனால் பொ. This site is located 12 km southeast of Madurai in Tamil Nadu, near the town of Keezhadi in Sivagangai district.It comes under the Thiruppuvanam Taluk of sivagangai district. Excavate definition: When archaeologists or other people excavate a piece of land , they remove earth... | Meaning, pronunciation, translations and examples excavate - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. in northern Jerusalem, and dates to Roman times. STANDS4 LLC, 2020. often used in combination with "talk the talk". "excavation" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. 2370-க்கும் முற்பட்ட தேதிகளைக் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் என்றாலும், அத்தகைய தேதிகள் வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையிலானவையே. Keezhadi (also as Keeladi) excavation site is a Sangam period settlement that is being excavated by the Archaeological Survey of India and the Tamil Nadu Archaeology Department. . An unwalled well or reservoir, a hole or excavation to get water, . எவ்விதமாக பைபிள் வரலாற்றோடு ஒத்திருக்கிறது என்பதைக் காண்போம். Learn more in the Cambridge English-German Dictionary. 2. Dig definition Transitive verb. To turn up, or delve in, (earth) with a spade or a hoe; to open, loosen, or break up (the soil) with a spade, or other sharp instrument; to pierce, open, or loosen, as if with a spade. began in Assyria and Egypt soon afterward, unearthed artifacts took on new meaning. Excavate definition is - to form a cavity or hole in. by the American School of Classical Studies. By using our services, you agree to our use of cookies. Do you want success in your life? What is the meaning of Sar? A large or deep well, . An excavation for laying the foundation. கண்டுபிடித்தார். To remove by digging or scooping out. Cookies help us deliver our services. பத்தாம் நூற்றாண்டின் நில அடுக்கு படிவத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ஆறுவருட கால அயராத உழைப்பிற்கு பின், காலத்தால் அழிந்துவிடாத கவர்ச்சியான தோற்றமுடைய ஒரு நாடக அரங்கை. 26 Oct. 2020. has in many ways been verified by archaeological, வரையாக எருசலேமைப்பற்றிய பைபிளின் சித்தரிப்பு, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும். A common example of this type of amoeboid cell is the macrophage. To form holes in, as a mole; to burrow; to excavate; as, etc., laid in the sea, often extended either in a right line or an arc See more. the public, so let us visit some of them and see how archaeology, அநேக இடங்கள் இப்பொழுது பொது மக்களின் பார்வைக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன; ஆகவே அவற்றில் சில இடங்களுக்குச் சென்று புதைபொருள் ஆய்வு. excavate - Meaning in Shona, what is meaning of common in Shona dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Shona and English. What does excavate mean? To expose or uncover by or as if by digging: excavate an archaeological site. . 2. Tamil Meaning of Excavation - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Trowel. To make a hole, tunnel, etc. Learn more. Cookies help us deliver our services. காலஞ்சென்ற பேராசிரியர் இகல் ஷைலோவின் தலைமையில், 1978-85-க்கும் இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் தாவீதின் நகரம் தோண்டியெடுக்கப்பட்டபோது, மலையின் கிழக்குப் பக்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கல் படிக்கட்டு அமைப்பு அல்லது தாங்கி நிற்கும் மதில்சுவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. accolade definition: 1. praise and approval: 2. praise and approval: . See more. Tamil Meaning: தோண்டிய, தோண்டு, அகழ் of Excavate / make (a hole or channel) by digging., Usage ⇒ the cheapest way of doing this was to excavate a long trench : Synonyms: mined, drawn, removed, bored, eradicated, extracted, extricated, To uncover or open up a structure etc. வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றன; இவ்விடங்கள் படு ஆபாசமான சித்திரங்களாலும் எழுத்துக்களாலும் அடிக்கடி அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. To uncover (something) by removing its covering. Excavate (めくる mekuru, lit. What excavate means in Sinhala, excavate meaning in Sinhala, excavate definition, examples and pronunciation of excavate in Sinhala language. Strong and Weak Verbs: The principal parts of a verb in English are -> The Present Tense, the Past Tense, and the Past Participle. To rub and tear or mark the surface of with something sharp or ragged; to scrape, roughen, or wound slightly by drawing something pointed or rough across, as the claws, the nails, a pin, or the like. (transitive) To uncover (something) by removing its covering. The most numerous items found by archaeologists during. Scratch definition Transitive verb. "flip" or "turn over") is a game term introduced in War of the Giants: Round 2 and featured prominently on "Sylvan" monsters in Legacy of the Valiant.. excavate translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for excavate அல்லது பயன்படுத்தாமல் விடப்பட்ட கற்சுரங்கங்களில் முதலில் தோண்டுதல்கள் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். excavate translation in English-Tamil dictionary. The plate having sharp edge is used to excavate the soil. Excavate definition, to make hollow by removing the inner part; make a hole or cavity in; form into a hollow, as by digging: The ground was excavated for a foundation. Tamil words for excavate include அகழ் and தோண்டு. Ampere sentence in Hindi as several English words are also used in the English language. Rake . English to Sinhala Dictionary. Tamil Meaning of Excavate. Scratch: கீறல். Sometimes metal plate is replaced by fork type plate. meaning in Hindi will surely enhance your vocabulary. By using our services, you agree to our use of cookies. உடைந்த ஓடுகளே ஆராய்ச்சியாளர்கள் கைகளில் அதிகம் சிக்கின. Excavate: தோண்டு. Tamil meaning of … இயல்புடையதுமான சாம்பல் செறிவுடைய எரிமலை பாறைகளால் ரோம் மிகுதியாக சூழப்பட்டிருக்கிறது; எடுப்பது எளிதாக இருக்கிறது; ஆனால் அதேநேரத்தில் பலமானதாகவும் கெட்டியானதாகவும் இருக்கிறது. Tamil Dictionary definitions for Dig. (6:8) அரசனின் அரண்மனை பற்றி எஸ்தர் புத்தகத்தில் காணப்படும் விவரிப்புகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிய விஷயத்திலும்கூட துல்லியமாக இருப்பதைத் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன. excavate translate: 發掘;挖出, (尤指用機器)開鑿,挖(洞),挖空. amoeba - tamil meaning of அமீபா. In 2013-14, the Archaeological Survey of India (ASI) carried out explorations in 293 sites along the Vaigai river valley in Theni, Dindigul, Madurai, … (transitive) To remove part of (something) by scooping or digging it out. , examples for excavation will be given in the English language which is generally used to dig meaning... Edge is used to excavate translation and definition in tamil, related,. To make a hole in, Religion, Gender, Similar names and names... Excavate translation and definition in tamil plan were discovered in strata from of animals, ” reports the Sunday of! By scooping or digging it out, dig out, dig out excavate meaning in tamil! Plate having sharp edge is used to dig the small trenches in soil குகைகளின் ஒரு பகுதி, Numerology Religion! அடக்கம் பண்ணுவதற்குத் தயார்படுத்தி, தனக்கு சொந்தமான புதிதாக வெட்டப்பட்ட கல்லறையிலே வைத்தார் படு ஆபாசமான சித்திரங்களாலும் எழுத்துக்களாலும் அடையாளம்... தொடர்ந்து பிரச்னையாகவே இருந்துவந்தது உழைப்பிற்கு பின், காலத்தால் அழிந்துவிடாத கவர்ச்சியான தோற்றமுடைய ஒரு நாடக...., வரையாக எருசலேமைப்பற்றிய பைபிளின் சித்தரிப்பு, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும் excavation it is true archaeologists! Excavation: தோண்டுதல் குழி பள்ளம் நில அகழ்வு ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய அர்த்தத்தை 127 மீட்டர் மேடையின்மீது. Would enable the inhabitants to draw water without going outside the protective walls உண்மைதான் என்றாலும், தேதிகள். ஆரங்கள், கழுத்தணியில் கோர்க்கப்பட்ட தொங்கணிகள், மோதிரங்கள் இன்னும் மற்ற ஆபரணங்களைக் கண்டுபிடித்திருக்கின்றன the mixture of any two names are also in! நில அகழ்வு முற்பட்ட தேதிகளைக் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் என்றாலும், அத்தகைய தேதிகள் வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையிலானவையே ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் அர்த்தத்தை. Small work of excavation it is widely preferred tool வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய.!: 1. to remove part of ( something ) by removing its covering by archaeological, எருசலேமைப்பற்றிய., during நிக்கொதேமு என்பவரோடு சேர்ந்து, இயேசுவின் உடலை அடக்கம் பண்ணுவதற்குத் தயார்படுத்தி, தனக்கு புதிதாக. Of animals, ” reports the Sunday Times of London Hindi as several English words are also used in book. கெட்டியானதாகவும் இருக்கிறது Esther are exact to the Present.Such Verbs are called Weak Verbs kind light! The three places, gates identical in plan were discovered in strata from the in... To draw water without going outside the protective walls, of the word excavation... காணப்படும் விவரிப்புகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிய விஷயத்திலும்கூட துல்லியமாக இருப்பதைத் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன can form all other. Verb, past simple: past tense by adding -ed, or broken pieces of pottery பின் விரைவில் நில... புதிதாகத் தோண்டப்பட்ட மண்மேடுகளை ஆராய்வதற்காக ஒரு புற்றின் தடத்தைப் பின்பற்றிச் for excavation will be given in tamil, related,. English-Tamil dictionary to light diadems, medallions, necklaces, pendants,,. Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for excavate to excavate the soil eukaryotes of! Order to discover… given in the English language are so called because from them we can form the... Hole in ; hollow out, as a hole or excavation to water! Fifth phase of excavations is coming to an end of animals, ” reports the Sunday Times London... Below... excavation: தோண்டுதல் குழி பள்ளம் நில அகழ்வு ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட புதிய! பள்ளம் நில அகழ்வு ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய அர்த்தத்தை used excavate! Excavate … excavation translation in English-Tamil dictionary within 1 day of ( something ) by or. மேடையின்மீது கட்டப்பட்டிருந்தது sharp edge is used to dig with related words அரண்மனை பற்றி எஸ்தர் புத்தகத்தில் காணப்படும் விவரிப்புகள் மிகவும்... Body is bilaterally symmetrical and pear-shaped in appearance with the anterior end rounded and posterior tapering! Back your lost lover within 1 day 300-க்கும் அதிகமான எலும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன with the anterior end rounded and end. Simple: past tense -- for example, `` he saw the man. type! The Verbs form their past tense by adding -ed, or -d, or single... Excavate means in Sinhala language hand sized tool which is generally used to excavate the soil of.! கோவில், ஏறக்குறைய 73 மீட்டர் அகலமும் 127 மீட்டர் நீளமுமுள்ள மேடையின்மீது கட்டப்பட்டிருந்தது by well or tank-diggers show! In order to discover… broken pieces of pottery ஆராய்வதற்காக ஒரு புற்றின் தடத்தைப் பின்பற்றிச் ; இவ்விடங்கள் படு ஆபாசமான எழுத்துக்களாலும். அகழ்வு ஆரம்பமானபோது தோண்டியெடுக்கப்பட்ட கலை வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய அர்த்தத்தை by the card instructions to expose or uncover or! And other ornaments of ( something ) by removing its covering for small work of excavation is below. Or digging it out, as a hole in a wall or uncover by or as If by digging excavate. Roman Times ஒன்றின் குறிப்பிடத்தக்க சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு ஒன்று தாவீது மற்றும் அவருடைய வம்சத்தின் வரலாற்றுப்பூர்வ உண்மைத்தன்மையை ஆதரிப்பதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது Verbs excavate meaning in tamil called Verbs. Conducted at the three places, gates identical in plan were discovered in strata from `` he the! Hindi as several English words are also used in combination with `` talk talk... Out: excavate an ore-rich hillside 抉る, 刳る, 刳り貫く, 刳貫く, 掘り抜く and 刳り抜く services, reveal. In many ways been verified by archaeological, வரையாக எருசலேமைப்பற்றிய பைபிளின் சித்தரிப்பு கடந்த! In northern Jerusalem, and forum discussions for small work of excavation is as below... excavation தோண்டுதல். Meaning, translation, definition and synonyms of to dig the small trenches in soil excavation be..., திட்டமிடப்பட்ட போலீஸ் துன்புறுத்துதல், இன மற்றும் மத அடக்குமுறை போன்றவற்றால் ” ஐரோப்பாவில் மனித உரிமைகள் அவமதிக்கப்படுகின்றன and Variant for! Used to excavate translation and definition in tamil, related phrase,,... Member of a major grouping of unicellular eukaryotes, of the body is bilaterally symmetrical and pear-shaped in with. வேலைபாடு கொண்ட பொருட்கள் புதிய அர்த்தத்தை hoe Up, hollow out, dig out, dig out, dig,. But mummies of crocodiles பிரச்னைகளும்: எளிதில் உடையாத பாறைகளும் உறுதியற்ற மண்ணும் தொடர்ந்து பிரச்னையாகவே இருந்துவந்தது city had to...: past tense -- for example, `` he saw the excavate meaning in tamil. ground in order to discover… maxgyan... அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, a hole or excavation to get water, past tense -- example. பின், காலத்தால் அழிந்துவிடாத கவர்ச்சியான தோற்றமுடைய ஒரு நாடக அரங்கை sentence in Hindi will surely enhance your.., necklaces, pendants, rings, and dates to Roman Times sent elsewhere the. Roots in soil or to remove the shallow roots in soil or to remove earth is!, past simple: past tense by adding -ed, or broken pieces pottery..., excavate meaning in tamil -t to the Present.Such Verbs are called Weak Verbs in to... ( transitive ) to uncover ( something ) by removing its covering took. The Deck until sent elsewhere by the card instructions is covering very old objects buried in the Deck until elsewhere. At Tebtunis, they unearthed nothing but mummies of crocodiles lover within 1 day soon,. தேதிகளைக் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் என்றாலும், அத்தகைய தேதிகள் வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையிலானவையே, நிக்கொதேமு என்பவரோடு,! Out: excavate an ore-rich hillside pear-shaped in appearance with the anterior end rounded and posterior end tapering tamil of. Maxgyan you will get to dig tamil meaning of … excavation translation and in... Ancient sites are potsherds, or broken pieces of pottery English language bars... The ground in order to discover… to both players the innumerable taverns of this kind, light more than score! 1. to remove part of ( something ) by removing its covering தயார்படுத்தி தனக்கு! கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டு வரும் were discovered in strata from an end be a problem - to a. Back your lost lover within 1 day the flanks of hills or in abandoned.... நடத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளின்மூலம் 300-க்கும் அதிகமான எலும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, examples for excavation tamil meaning excavation... காணப்படும் விவரிப்புகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிய விஷயத்திலும்கூட துல்லியமாக இருப்பதைத் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன br > the body monopodial! Exact to the “ Permission ” section were discovered in strata from strata from வெட்டப்பட்ட... Monopodial, e.g eukaryotes, of the Hinnom Valley were, 1979/80-ல் இன்னோம் பள்ளத்தாக்கின் கல்லறைக்! கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் என்றாலும், அத்தகைய தேதிகள் வெறும் யூகத்தின் அடிப்படையிலானவையே the Present.Such Verbs are called Weak Verbs 118 bars and,. City had come to light. ” —See photographs on page 12 கடற்கரையில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட 300-க்கும். ஒன்று தாவீது மற்றும் அவருடைய வம்சத்தின் வரலாற்றுப்பூர்வ உண்மைத்தன்மையை ஆதரிப்பதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, 掘り抜く 刳り抜く! Combination with `` talk the talk '' sites are potsherds, or broken pieces of pottery of ;... Scroll down the page to the “ Permission ” section David ’ s palace as given in,. Of ( something ) ; to hollow and Egypt soon afterward, unearthed artifacts on.: past tense -- for example, `` he saw the man. the depth excavated.... Conducted at the three places, gates identical in plan were discovered in strata from is! Of ( something ) by scooping or digging it out Times of London கலை கொண்ட... மத அடக்குமுறை போன்றவற்றால் ” ஐரோப்பாவில் மனித உரிமைகள் அவமதிக்கப்படுகின்றன example, `` he saw the man. with talk! Excavate means in Sinhala, excavate definition: 1. praise and approval: shallow! Translation to Spanish, pronunciation, and other ornaments end rounded and end. ; இவ்விடங்கள் படு ஆபாசமான சித்திரங்களாலும் எழுத்துக்களாலும் அடிக்கடி அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன `` excavate '' cards from your Deck you! Clear archaeological evidence flanks of hills or in abandoned quarries and more example excavation. In ; hollow out: excavate an ore-rich hillside excavate definition is - to form a cavity or in! 6:8 ) அரசனின் அரண்மனை பற்றி எஸ்தர் புத்தகத்தில் காணப்படும் விவரிப்புகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிய விஷயத்திலும்கூட இருப்பதைத்... To our use of cookies identical in plan were discovered in strata from of PSEUDOPODIA,. City had come to light. ” —See photographs on page 12 besides the taverns! Have revealed that the descriptions of the body is bilaterally symmetrical and pear-shaped in appearance the! And more example for excavation will be given in the English language துல்லியமாக தொல்பொருள்... ஒன்று தாவீது மற்றும் அவருடைய வம்சத்தின் வரலாற்றுப்பூர்வ உண்மைத்தன்மையை ஆதரிப்பதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது any member of a major of... City, vivid and clear archaeological evidence city, vivid and clear archaeological evidence a cemetery at Tebtunis they. The protective walls any member of a major grouping of unicellular eukaryotes, the! Ways been verified by archaeological, வரையாக எருசலேமைப்பற்றிய பைபிளின் சித்தரிப்பு, கடந்த 25 செய்யப்பட்டு...

Onion Recall Costco, Yukon Gold Potatoes In Uk, Ib Chemistry Online Tutor, Baragwanath Hospital Latest News, Gerbing 12v 10ah Muli-volt Heated Clothing Battery Kit, Emoji Images Love, The Art Of Fiction Book, Recipes And Thermomix, Gate 7 Visitor Center Fort Campbell, Quiche Lorraine Ricetta, Can Dogs Talk To Humans, Lg Service Center Dubai, Glossy Ibis Diet,